Çeker ocaklar, egzos fanları bulunan yerlerde ihtiyaca göre çalıştırılması önemlidir. Cihazların çalışma ve kapatma durumuna göre belirlenen minimum hava akış miktarı ve yönleri sağladığı sürece üfleme ve dönüş debileri değiştirilebilir. Debi kontrol cihazlarının duruma adapte olamaması sebebiyle egzos fanı ve çeker ocaklar gerekmediği halde çalışırlar. Buda fazla miktarda enerji tüketimine sebep olmaktadırlar. Ameliyathane ve temiz hava gerekli yerlerdeki enerji tüketimi kullanım olmayan zamanlarda daha çok enerji tüketimi gerektirdiği unutulmamalıdır. Güvenlik riske edilmeyip fark basıncı korunacak şekilde kontrol edilerek minumum seviyede çalışma sağlanarak büyük ölçüde enerji verimliliği sağlanmış olur.