HEPAVENT KULLANIM ALANLARI

Havanız Temiz Kalsın

AVM, yurt, kafeterya, okullar, kışlalar, havalimanları vb. alanlar, özellikle covid-19 (korona) gibi salgın hastalıklarda hava ve temas yoluyla bulaşma açısından önem kazanmaktadır. Bu gibi alanlarda insan sağlığını tehdit eden mikroplar önlem alınmazsa yaygınlaşır. Maksimum korunma için havalandırma sisteminizi hevapent ürünleri ile güçlendirin. Unutmayın ki doğru kurulmayan doğru mühendislik yapılmadan kullanılan sistemlerin kendisi bir bulaş kaynağı olabilir.

– Hastaneler
– Laboratuvarlar
– Dental alanlar
– Solunum hassasiyetli ve tozlu bölgeler
– Patoloji çalışma alanları
– Moleküler çalışma alanları
– Hematoloji üniteleri
– Sigara içilen alanlar
– Transplantasyon sonrası alanlar

– Saç ekim merkezleri
– Okullar
– Alışveriş Merkezleri,
– Oteller
– Banka Şubeleri
– Spor Salonları
– Kuaförler
– Diş Poliklinikleri
– Restaurant ve FastFood Alanları

Mikro organizmalardan Kurtulun

UVC VE ELEKTROSTATİK FİLTRE KOMBİNASYONU

Virüs Dezenfeksiyonu

Bakteri Dezenfeksiyonu

Partikül Tutulumu

  • Ticari Alanlar
Klima Santrallerinin üfleme kısımlarına havayı içeri veren bölümlerine yerleştirilebilir. Böylelikle yaşam alanına girecek olan hava mikroorganizmalar – virüsler ve bakteriler açısından %99 a kadar temizlenmiş olacaktır. Havalandırma kapasitenize göre uygun ürünün seçilmesi ve UVC den geçen havanın standartlarla hava hızına göre partikül tutma kapasitesi belirlenmiş ESP ile ön filtrelenerek gelmesi önemlidir. Ofisler için hava kalitesi için en riskli alanlar içerisinde çalışma alanlarımız gelir. Kapalı alanlardaki hava kalitesi, açık alanlardaki hava kalitesinden beş kat daha kötü olma ihtimali vardır. Bu durum çalışan kişilerin sağlığına risk oluşturacak durumdur. Oteller için ise konukların deneyimlerinin üst seviyede olması konukların tekrar tercih etmesinin sebebidir. İç hava kalitesi, konukların memnuniyeti açısından önemli göstergelerdendir. Otel veya kongrelerde insanlar zamanlarının %80’ini bina içerisinde geçirirler. Bundan dolayı kapalı ortam hizmet kalitesinin en temel unsurlarındandır. Farklı ülkelerden gelen konukların beklediği lobilerde veya bekleme salonlarında hava kaynaklı mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi gerekir. Özellikle Covid-19 pandemisinin yaygın olduğu bölgeden gelen bir konuk ile otelde konaklayan konuklara bulaştırarak ciddi travmalara sebep olabilirler. Müşterilerin bulunduğu ortamlarda kolay kurulum ile hızlı bir şekilde sigara dumanının cihaz tarafından emilip tutulduğu görülecektir. Hava kalitesinin yüksek olduğu işletmelerde müşteri memnuniyeti de yüksek olacaktır. Korona virüsü ve diğer hava yoluyla bulaşıcı hastalıkların kafeteryalarda yayılmasının önüne geçecektir.
  • Sağlık Alanları
İç hava kalitesi hasta ve sağlık personeli güvenliğinde kritik öneme sahiptir. Temiz hava gerekliliği, hasta, personel ve ziyaretçilerin hava yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için gereklidir. Ayrıca rahat, sağlıklı ve koku içermeyen ortam sağlayarak hastane ve sağlık tesislerinde yürütülen operasyonlar için büyük önem arz etmektedir. Artık yeni normal şartlarda %100 taze hava hepa filtrelerden geçirilerek içeri verilmesi yeterli olarak görülmeyecektir. Havalandırma sistemlerine UV mühendisliği yapılarak sistem entegrasyonu sağlanır. Hastanelerde iç hava kalitesinin bir başka önemi, bağışıklık sistemi bastırılmış hastaların olumsuz etkilenmemesi ve başka hastalıklardan mikrop kapmaması için önemli bir etkendir. Hastane kaynaklı enfeksiyonlar hava yoluyla bulaşma gösterebilirler. Uygun hava filtrasyonunun olması önemlidir. Hastanelerde oluşan hastane kökenli enfeksiyonların 3te1 ‘i ölümle sonuçlanabilmektedir. Hastane ortamlarındaki potansiyel risk oluşturabilecek acil servisleri, yanık üniteleri ve enfeksiyon polikliniklerin önlerinde hava filtrasyonu daha da önem arzetmektedir. Ayrıca havada bulunan partiküller hassas özellik içeren cihazların ayarlarının etkilenmesinede yol açabilir. Hasta Bekleme Odaları Özellikle hastalıklı ve hastalığa eğilimli hastaların bir araya getirildiği hastane bekleme odalarında enfeksiyonların bulaşma ihtimali çok yüksektir. Çünkü bir kişinin vücut savunması düşük olduğunda hafif enfeksiyonlar bile dayanamayabilir. Acil Servisler Hastalık riski belirlenmemiş çok fazla hasta sirkülasyonun olduğu ortamlar hem partikül hem de bulaşıcı hastalık açıdan riskli yerlerdir. Yanık Üniteleri En yüksek risk taşıyan yanık üniteleri hava kaynaklı enfeksiyonun sebep olacağı mikroorganizma enfeksiyonun hastaya ekstra zarar verir. Klima Bulunan Ortamlar Sağlık alanlarında bulunan klimalar ortamdaki patojen ve mikroorganizmaları yakalayıp üreme ortamı sağlayıp tekrar ortama salar. Oluşturulacak HVAC sistemlerinde kapsamlı bir hava filtrasyon denetimi hem maliyet hem de süreklilik açısından önemlidir.
  • Eğitim Alanları
Kapalı Hava Kalitesi, eğitim binalarının yaşı ve genel durumu nedeniyle hem okullar hem de üniversiteler için bir endişe kaynağıdır. Öğrenciler her yıl okul binasında 1.300 saatten fazla vakit geçirirler ve korunmaları gerekir. Sağlık alanlarında bulunan klimalar ortamdaki patojen ve mikroorganizmaları yakalayıp üreme ortamı sağlayıp tekrar ortama verir. Hepavent üniteleri, partikül madde ve hoşa gitmeyen kokuları adsorbe eder. İçinde bulunan UVC lambaları sayesinde mikroorganizmaları ortamdan kaldırır. Hepavent üniteleri ortamdaki biyolojik yükü hafifletmek için tasarlanmıştır. Yaygın olarak bilinen anlayış dışarıdaki hava kirliliğinin insanlara zarar verdiği buna karşın binaların içinin havanın insanlar açısından zararlı olmadığıdır. İç hava kalitesiyle ilgili gerekli önlemler alınmadığı taktirde bu mekanlarda hava kalitesinden kaynaklanan çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Çocuklar gün içinde 10 saatten fazla zamanlarını okul öncesi eğitim kurumlarında geçirmektedirler. Bu yüzden anaokulları, kreşler, anasınıfları ve okul öncesi eğitim sınıflarındaki iç ortam hava kalitesi, çocukların tüm hayatları boyunca sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri açısından oldukça önemlidir. Okullar iç ortam hava kalitesinin ön planda tutulması gereken yapılardan en önemlileri arasında yer almaktadır. Doğada hemen hemen her yerde bulunabilen ve birçok kapalı mekânda yüksek düzeyde biyoaerosoller bulunmaktadır. Bu canlıların yaşam faaliyetleri sonucunda oluşan toksinlere maruz kalmak insanlarda sağlık sorunlarına yol açmaktadır. İlköğretim okullarında bina içi hava kalitesi ile ilgili araştırmalarda, alerji ile astımın en sık gözlemlenen sağlık sorunları olduğunu, bina içi hava kalitesine bağlı olabilecek sağlık semptomları arasında sinüs tıkanıklığı ve göğüs sıkışmasının yer aldığını bildirilmiştir. Çocukların hastalanmaması ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için temiz havanın önemi daha da artmaktadır. Çünkü çocuklar toplumların geleceğini oluşturur. Anaokuluna giden küçük çocuklar iç ortam hava kalitesinin olumsuz etkilerinden erişkinlere göre daha fazla etkilenmektedirler.
  • Konut - Ev
Ev içinde bilinen yüzlerce kimyasaldan etkilenim düzeylerini belirlemek çok zor bir iştir. Bu bileşikler arasındaki olası etkileşim bunu daha da güçleştirmektedir. Hala ev içi hava kirliliğine neden olan maddelerden etkilenim hassas olarak ölçülememektedir. Ev tozunda, yiyecek ve yiyecek hazırlama artıkları, insan ve hayvanların kıl ve deri döküntüleri, dokuma lifleri, mobilya ve inşaat malzemesi döküntüleri, temizleyiciler bulunmaktadır. Evlerde aerosollerin kullanımı özellikle tehlikeli olabilmektedir. Aerosollerin içindeki maddelerin çoğu doğrudan temas ya da solunum yoluyla alındığında toksik etki yapmaktadır. Konut ortamında mantar ve sporları, toksinleri, bakteriler, virüsler, böcek ve akar dışkıları, hayvan atıkları, bitkilerden kaynaklanan polenler patojen, toksik ve alerjik etki yapabilirler. Nem kontrolü ve temizlik, bunların oranını büyük oranda düşürmektedir. Aşırı kalabalık ortam ve kötü yaşama koşullarına bağlı olarak aynı kapalı ortamı paylaşan kişilerde hastalıkların yayılımı daha kolay olmaktadır.