normal bir hava temizleme ünitesi değil

VİRÜS, BAKTERİ ÖLDÜRME MAKİNESİ

Hava kaynaklı virüslerin, bakterilerin, partiküllerin ve kötü kokuların ortamdan kaldırılmasını sağlar

Özellikle COVID-19 virüsünde etkilidir

HV EU modeli barındırdığı ESP teknolojisi ve yüksek doz özel UVC lambaları ile tek döngüde temizlik sağlar

Ünite modelleri 67 ile 170m² alanı temizleyebilir

Üniteler tak-çalıştır kurulumdur

Endüstriyel filtre ekipmanları içermesine rağmen 220V elektrik ile çalışır

Opsiyonel hava klitesi verileri tutulabilir ve USB ile aktarım yapılabilir (Datalog)

UVC ve ESP içeren yüksek verimli modelimizde filtre değişimi yoktur sürekli kullanılabilir*

Düşük ses seviyesi ile her ortamda kullanılabilir

Tekerlekli yapısı ile portatiftir

Adetli alımlarda özel renklerde sipariş edilebilir

Virüsleri hapsetmeyin, Öldürün!

HVeu Serisi : Yüksek Kalite, Yüksek Verim

1- İtalyan ESP teknolojisi ile ISO16890 standartlarında EN 1822 E11 sınıfı partikül, virüs, bakteri filtreleme

2- Alman UVC yüksek doz teknolojisi ile hepa filtrelerin tutamadığı virüsleri dahi yok etme

3- Alman teknolojisi yüksek verimli radyal fan

4- Aktif karbon, gerçek kömür pelletleri ile koku ve gaz filtreleme

kullanım alanlarına uyumlu diğer modeller

Uygulamak Daha Kolay
UVduct modeli :

Mevcut merkezi iklimlendirme sistemleriniz için kanal tipi seri

HEL modeli :

Labratuvarlar ve hastaneler için duvar tipi taze havalı seri

 HV modeli :

Kontaminasyon yoğunluğu düşük alanlar için hepa filtreli seri

Bilmemiz Gerekenler

COVID-19

Virüsün vucuda girişi

Virusün akciğerlere ulaşması ile epitel yüzeyindeki Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) reseptörlerine tutunarak hücreye girdiği düşünülmektedir..

HEPA FİLTRELER COVID-19 VİRÜSÜNE KARŞI TAM KORUMA SAĞLIYOR MU?

Virüslerin partikül boyutlarına göre düşünürsek ve  aşağıdaki yayının verdiği bilgiler doğrultusunda : HAYIR

Yüksek Verimli Partikül Hava (HEPA) filtresi viral çapraz kontaminasyona karşı tam koruma sağlıyor mu?

Bazı iyi bilinen bakteri ve virüslerin boyutları aşağıdaki gibidir:

Koronavirüs türleri COVID-2019, MERS-CoV ve SARS-CoV, 0.06 ila 0.2 μm arasında değişir.
İnfluenza A virüsü: 0,08 – 0,12 μm
HIV: 0,08 μm
Hepatit C virüsü: 0.05 μm
Mycobacterium tuberculosis 1.0 μm

Havadaki partikül madde (PM), ister katı ister sıvı halde olsun sağlığımızı etkileyebilir. Özellikle 2.5 mikrometrenin altındaki mikronlar (mikron; μm olarak da bilinir), kan dolaşımımıza girebildikleri için bir tehlikeyi temsil eder. Nanoparçacıklar 0,1 kadar küçük olabilir ve 0,001 μm’ye kadar çıkabilir.

E10 ila E12 sınıfları Verimli Partikül Hava (EPA) filtreleridir, H13 ve H14 HEPA filtrelerdir ve U15 ila U17 Ultra Düşük Penetrasyon Hava (ULPA) filtreleridir.

Bu sınıflar, MPPS için filtrenin filtrasyon performansını değerlendiren Avrupa standardı EN 1822 kapsamındadır.

Bu standarda göre, bir HEPA filtresi 0,3 μm veya daha büyük partiküllerin en az % 99,95’ini filtrelemelidir.

ABD hükümet standartları, HEPA olarak nitelendirilebilmesi için 0,3 μm büyüklüğünde partiküllerin % 99,97’sini filtrelemesini gerektirir.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN.

Does a High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter offer full protection against viral cross-contamination?

Sizes of some well-known bacteria and viruses are as follows:

The coronavirus species COVID-2019, MERS-CoV and SARS-CoV range in size from 0.06 to 0.2 μm
Influenza A virus: 0.08 – 0.12 μm
HIV: 0.08 μm
Hepatitis C virus: 0.05 μm
Mycobacterium tuberculosis 1.0 μm

Particulate matter (PM) in the air, whether in solid or liquid form, can affect our health. Particularly those particles below 2.5 micrometers (also known as microns; μm) represent a hazard, as they are able to enter our bloodstream. Nanoparticles can be as small as 0.1 right down to 0.001 μm.

Classes E10 to E12 are Efficient Particulate Air (EPA) filters, H13 and H14 are HEPA filters, and U15 to U17 are Ultra Low Penetration Air (ULPA) filters.

These classes are covered by the European standard EN 1822, which assesses the filtration performance of the filter for the MPPS.

According to this standard, a HEPA filter must remove at least 99.95% of particles sized 0.3 μm or larger.

US government standards require a filter to remove 99.97% of particles sized 0.3 μm in order to qualify as HEPA.

CLICK FOR THE FULL OF THE ARTICLE

*ESP filtreler max. 6 ayda bir yıkanarak temizlenir, aktif karbon filtrelerin yılda en az birkez değişmesi önerilir.